AKTUALNIE REALIZOWANY PROJEKT – PAŁAC NADBRZEŻNY 1890

MAKIETY ZNAJDUJĄ SIĘ W KOŁOBRZESKICH MUZEACH, RATUSZU I BAZYLICE.