Pomysł naszej nauczycielki z biologii Katarzyny Waleckiej, aby uatrakcyjnić i lepiej wytłumaczyć dość trudne zagadnienie jakim jest biosynteza białka.

Dodatkowo wydrukowaliśmy też chromosomy. Wszystko jest na magnesy aby można przyczepiać do tablicy magnetycznej.