W Centrum Druku 3D Politechniki Koszalińskiej z którym robimy wspólne projekty, wydrukowano pełnowymiarową postać naszego patrona Henryka Sienkiewicza. Sponsorem jest Pan Prof. Tomasz Królikowski, vice przewodniczący rady gminy Kołobrzegu oraz prorektor ds. studenckich politechniki koszalińskie i kierownik centrum druku 3D.

Na wydrukowanie modelu potrzebne było 15 kg. filamentu. Od razu po przyjeździe przystąpiliśmy do pracy. Nasz Henryk Sienkiewicz rozpoczyna swoje urzędowanie w szkole i na szkolnej STUDNIÓWCE. Nad postacią pracowały, Katarzyna Kuźmicz, Justyna Żabińska, Sophie Ruszczak z klasy 2a oraz Zofia Pokusa, Lilia Cyganiak, Natalia Tobiasz, Kornelia Żmuda i Wiktoria Pietrzak z klasy 4b.