Za realizację projektu odpowiada Jacek Kawałek. E-mail – j.kawalek@2lo.pl

Nauczyciel informatyki w ZS Nr 1 im H. Sienkiewicza w Kołobrzegu.
Ukończył Nauczanie Techniki i Informatyki na WSInż. w Koszalinie (obecnie Politechnika Koszalińska),
oraz Grafikę Komputerową na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Jest twórcą projektu KOŁOBRZEG 3D, mającego na celu pokazanie historii miasta,
przy pomocy nowoczesnej technologii 3D.
W realizacji projektów 3D współpracuje z POLITECHNIKĄ KOSZALIŃSKĄ.
Współorganizator szkolnej telewizji SIENKIEWICZ TV.
Organizator konferencji OD BECIKA KAŻDY KLIKA.
Twórca programu studiów ZASTOSOWANIE NOWOCZESNEJ TECHNOLOGI 3D W EDUKACJI
na Akademii Pomorskiej w Słupsku.