E-mail – j.kawalek@2lo.pl

Nauczyciel informatyki w ZS Nr 1 im H. Sienkiewicza w Kołobrzegu.
Ukończył Nauczanie Techniki i Informatyki na WSInż. w Koszalinie (obecnie Politechnika Koszalińska),
oraz Grafikę Komputerową na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Jest twórcą projektu KOŁOBRZEG 3D, mającego na celu pokazanie historii miasta,
przy pomocy nowoczesnej technologii 3D.
Współorganizator szkolnej telewizji SIENKIEWICZ TV.
Prezes Stowarzyszenia SAPERE AUDE działającego na rzecz młodzieży.
Organizator konferencji OD BECIKA KAŻDY KLIKA.
Twórca programu studiów ZASTOSOWANIE NOWOCZESNEJ TECHNOLOGI 3D W EDUKACJI
na Akademii Pomorskiej w Słupsku.